Tervetuloa sivulleni. Olen sosiaalidemokraattien kansanedustajaehdokas kevään 2019 eduskuntavaaleissa  Savo-Karjalan vaalipiirissä. Edistän Savo-Karjalan alueella ihmisten hyvinvointia siten, että haluan osallistaa ihmiset heitä koskeviin asioihin.

Lapsiperheiden tukemisella voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus mahdollistaisi tasa-arvoisen aseman kaikille lapsiperheille. Tämä edistäisi lasten oikeuksia, kun se osallistaisi enemmän lapsia varhaiskasvatuksen piiriin.

Ikäihmisillä tulee olla oikeus inhimilliseen hoitoon ja hoivaan tehokkuusajattelun sijaan. Uusia muotoja ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen on kehitettävä yhteystyössä eri toimijoiden kanssa. Etenkin maaseudulla on mietittävä keinoja ja kehitettävä palveluja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Markkinamallit tekevät myös tuloaan uusille alueille, joka sinänsä on tervetullutta, mutta vain täydentävinä sekä tukitoimintoja tuottavana palvelumuotona. Näin turvaamme riittävän rahoituksen ja palvelujen kehittämisen sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Urheilu on minulle lähellä sydäntä. Liikunta edistää terveyttä ja ylläpitää toimintakykyä iästä riippumatta. Se vaikuttaa lisäksi myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Siksi liikunnan harrastamiseen tulisi olla mahdollisuus varallisuudesta riippumatta. Liikunnan harrastamisen tukemisella, kuten alhaisilla harrastusmaksuilla, voidaan vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

UNELMOI SINÄ, MINÄ TOTEUTAN SEN